Inauguration of Pammal Sankara Orange Vision Centre at Tirukazhukundram on Thursday, 27th January 2022

March 5, 2022

Pammal Sankara Orange Vision Centre No.28, South Mada Street, Opp. Bharathi Vidyalaya School Tirukazhukundram – 603109 Mob: 8925291112 / 9150030080 https://maps.app.goo.gl/5ZJJWfc1xVRxToHs6
orange vision centre tiruttani TK kundram